Οι αποθήκες της Ι.Μ.Ε. ΠΑΤΡΕΥΣ Ε.Π.Ε βρίσκονται στην ΒΙ.ΠΕ. ΠΑΤΡΩΝ.

Χαρακτηρίζονται από σύγχρονη κατασκευαστική πρακτική, εργονομία, εύκολη και άμεση πρόσβαση σε Εθνική Οδό Αθηνών - Πατρών - Πύργου.

Στις εγκαταστάσεις μας διαθέτουμε υποδομές ικανές να υποστηρίξουν κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα.

Για την ακρίβεια διαθέτουμε:

Αποθηκευτική δυνατότητα 3000 παλετοθέσεων ξηρού & 350 παλετοθέσεων ψυχρού φορτίου

6 θέσεις εξυπηρέτησης φορτηγών & πάρκινγκ νταλικών 60 θέσεων

3 ανυψωτικά περονοφόρα & περονοφόρο ανυψωτικό διαχείρισης container box

Περίφραξη ασφάλειας - συναγερμό - συστήματα παρακολούθησης καταγραφικά εικόνας - δίκτυο πυρόσβεσης

Δίκτυο Η/Υ, προηγμένο λογισμικό και λογισμικό διαχείρισης διαδικασιών αποθήκευσης και παρακολούθησης φορτίων και πλήρως εξειδικευμένο, εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό

Φωτογραφίες

Δείτε φωτογραφίες των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού μας.

Εγκαταστάσεις
Ψυγεία
Μηχανήματα
Εκσυγχρονισμοί

Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Παλετοθέσεις ξηρού φορτίου
Παλετοθέσεις ξηρού φορτίου
Θέσεις εξυπηρέτησης φορτηγών
Θέσεις πάρκινγκ νταλικών